Het dorpse, groene karakter van Souburg Noord is de belangrijkste karakteristiek van deze nieuw wijk. Door de kleinschalige opzet is het een intieme wijk, waar bewoners elkaar kennen en op een prettige manier met elkaar omgaan. We werken nadrukkelijk vanuit de filosofie dat zij de wijk vormen.

De weldadige rust van groen

Alle woningen, zowel aan de rand als in het midden, zijn verbonden met de groene omgeving. Dit zorgt voor rust en aangenaam wooncomfort. Het is hier fijn thuiskomen en goed wonen. De erfgrenzen worden gevormd door hagen en begroeide hekwerken. De groene omgeving is een weldaad voor ouders en ouderen en een uitdaging voor kinderen. Hier is altijd iets te beleven. Ze kunnen avontuurlijk spelen langs de ecologische waterkant of zich vermaken tussen de inheemse beplanting en bomen.

Centraal groen park

Centraal in Souburg Noord ligt een groen park. Rondom het park staan de woningen. De inrichting van het park vindt plaats in nauwe samenspraak met de (toekomstige) wijkbewoners.

Samen bouwen aan de wijk

In Souburg Noord creëren we een aantrekkelijke, groene leefomgeving. Maar het zijn de bewoners die de wijk samen zullen gaan vormen. Door ieders krachten te benutten, is het mogelijk een omgeving te creëren die niet alleen nú aangenaam is, maar waar ook je (klein)kinderen met plezier kunnen wonen. Om de ontwikkeling van Souburg Noord zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij wensen van de bewoners word je direct bij de ontwikkeling en invulling van de wijk betrokken. Diverse inloopbijeenkomsten bieden ruimte om vragen te stellen en mee te denken over de invulling van de nieuwe wijk.