Souburg Noord

Wonen in Souburg Noord

In Oost-Souburg is het fijn en dorps wonen met stedelijke voorzieningen om de hoek. Er is regelmatig vraag naar nieuwbouwwoningen in het dorp. Vanwege die vraag naar nieuwe woningen is besloten om een uitbreiding te geven aan Oost-Souburg in de vorm van Souburg Noord. Deze wijk is -zoals de naam al doet vermoeden- gelegen aan de noordzijde van het dorp tussen de Middelburgsestraat, Reijersweg en de A58. ). In het verlengde van Souburg-Noord bevindt zich de aan noordzijde de wijk Middelburg-Zuidoost. In de 1ste fase van deze uitbreiding zijn reeds een brede school, sporthal en projectmatige woningen ontwikkeld en zijn er bouwkavels uitgegeven. Project ‘Valkhof’ vormt de afsluiting van de 1ste fase.

Start van fase 2

In de 2de fase van Souburg Noord komen zowel projectmatige bouw als vrije kavels. Hier wordt een gevarieerd aanbod, met woningen voor starters, gezinnen en actieve senioren gerealiseerd. Wonen in Souburg Noord staat voor ruimtelijk wonen, een prettige sfeer en een gevoel van saamhorigheid, kenmerkend voor wonen in het gezellige dorp Oost-Souburg.

Souburg Noord Oost-Souburg
  • Souburg Noord omgeving
  • Souburg Noord omgeving
  • Souburg Noord omgeving
  • Souburg Noord omgeving

Beeldkwaliteit

Souburg Noord ligt landelijk, tussen Oost-Souburg en Middelburg in. De wijk krijgt aan de noordzijde een markant groen bolwerk met waterpartij. In Souburg Noord is het rustig wonen met alle voorzieningen van het dorp op loop- en fietsafstand. De wijk is uitstekend bereikbaar via de Lekstraat en ligt gunstig ten opzichte van de A58 en Vlissingen en Middelburg. De wijk wordt begrensd door de Lekstraat, de Middelburgsestraat en Rijksweg A58. Op de percelen grond voor eigen woningbouw zijn slechts enkele welstandseisen van toepassing en wordt daarnaast gewerkt met architectuur richtlijnen. Dit betekent dat u veel vrijheid heeft in het ontwerp van uw eigen woning.

Voorlopige structuurschets 2de fase

De planvorming voor het gebied Souburg-Noord ambieert niet alleen een ontwikkeling op lokaal schaalniveau, maar is een toevoeging voor Oost-Souburg als nieuwe wijk op gebied van uitstraling en ruimtelijke kwaliteit.

Het doel van de structuurschets is om de stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten aan te geven, waarbinnen de verdere ontwikkeling op (landschaps)architectonisch vlak moet gaan plaatsvinden. Daarnaast wordt een kwaliteitshandboek opgesteld waarbij nader op de details wordt ingegaan middels randvoorwaarden en richtlijnen voor de architectonische uitwerking. Het streven is om op integrale wijze de landschappelijke waarden in het plangebied te combineren met unieke woningbouwprojecten.

Hieronder de voorlopige structuurschets:

Voorlopige structuurschets

Wilt u wonen in Souburg Noord?

Schrijf u nu in als belangstellende en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkeling van Souburg Noord!

FacebookTwitterLinkedInEmailWhatsapp

“Souburg Noord, natuurlijk wonen”

Contactpersonen Souburg Noord

Ben de Weerd
Makelaar

Ben de Weerd